hurosk

Radi sa zaslúžime o úspech

Dokážeme, že aj v tejto oblasti, tak ako takmer všade, sa dá vykonávať profesionálna práca.

Ak je dôležitý pomer ceny a hodnoty

Neponúkame najdrahšie riešenie, ponúkame to najvhodnejšie!

Veríme v dlhodobé obchodné styky

Flexibilita a ústretovosť, spoľahlivosť a rozmanitosť

img1 img2img3 img4

Máme radi svoje povolanie a to je aj vidno!

Hľadáte partnera, ktorý bude aj dlhodobo spoľahlivo riešiť úlohy súvisiace s čerpaním? Vezmeme Vám z pliec všetky s týmto spojené problémy. Nechajte na nás všetky svoje problémy od poradenstva, cez projektovanie a nákup, až po inštaláciu a hoci aj nepretržitú prevádzku. Našim partnerom ponúkame 20 rokov odborných skúseností. Využite príležitosť!

Poradenstvo

Našim klientom ponúkame riešenia, alternatívy, pomôžeme im rozhodnúť sa, aké prostriedky majú použiť pre dosiahnutie svojich cieľov a aké investície majú realizovať na základe skúseností, získaných počas prevádzky.

Predaj

Sme predajcami širokej palety čerpadiel. Nepretržité zásobovanie náhradnými dielmi zaisťujeme zo skladu. Ponúkame riadiace jednotky so zdvíhacími zariadeniami a inými strojovými prvkami, sme schopní pre každú úlohu zaistiť vhodné zariadenie.

Inštalácia

V prípade potreby zaistíme odbornú inštaláciu nami predávaných čerpadiel, miešacích a prevzdušňovacích systémov. Ako subdodávatelia ponúkame realizáciu výstavby kompletných čerpacích staníc, montáž strojového zariadenia a elektromontáž s technickou prebierkou.

Údržba

Ponúkame výkon opráv a údržby všetkých druhov čerpadiel a iných strojných zariadení. Pre našich zmluvných partnerov zaisťujeme nepretržitú údržbu, odstraňovanie chýb na mieste, ako aj optimalizáciu systému.

Prenajmite si čerpadlo podľa vlastnej potreby!

Nezaťažujte sa problémami so skladovaním a stálou údržbou! Prenajmite si od nás čerpadlo podľa vlastnje potreby. Ponúkame čerpadlá vhodné na najrozličnejšie úlohy. Zverte úlohy odborníkom na čerpanie, určite nájdeme optimálne riešenie.